Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Νέο Αργύρι: 22.800 ευρώ στους κατοίκους από ΑΠΕ, λόγω του υδροηλεκτρικού της ΤΕΡΝΑ ΑΕ στον Αχελώο. Ερώτηση Κοντογεώργου στη Βουλή

Με ερώτησή του στον Υπουργό Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, ο βουλευτής Ευρυτανίας ζητά να αποδοθούν στους δημότες του Νέου Αργυρίου και στον δήμο Αγράφων, τα ανταποδοτικά που οφείλονται για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού της ΤΕΡΝΑ ΑΕ στον Αχελώο. Το υπουργείο απαντά ότι σύντομα θα αποδοθούν τα οφειλόμενα, κατά το διάστημα 2010 - 2014, χρήματα στους δημότες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. kontogeorgos-bouli-omilia-0

Μετά από Ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη, ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, σχετικά με τη μη απόδοση του ειδικού τέλους από το υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 11,2 MW στη θέση "Σανίδι - Δαφνοζωνάρια" των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών, στους δικαιούχους καταναλωτές του Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων, ο Υπουργός απάντησε ότι επίκειται άμεσα η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους, στους οικιακούς καταναλωτές των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών.

Το 3% επιστροφή στις τοπικές κοινωνίες

Στην απάντησή του το Υπουργείο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δήμοι και καταναλωτές εισπράττουν το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, που επιβεβαιώνει την υποχρέωση του κράτους να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες -στα όρια των οποίων υπάρχουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ- τα προβλεπόμενα από τις κείμενες ρυθμίσεις της νομοθεσίας ανταποδοτικά οφέλη, από την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη, το συγκεκριμένο αυτό 3% επιμερίζεται ως εξής: 1% επιστρέφει στους δημότες της τοπικής κοινότητας που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό έργο, στην περίπτωση αυτή την τοπική κοινότητα Νέου Αργυρίου Αγράφων, με απευθείας έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ποσοστό 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και ποσοστό 1,7%, η “μερίδα του Λέοντος”, μπαίνει στο ταμείο του δήμου Αγράφων.

Να σημειωθεί, ωστόσο, καθώς όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργού, το συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό έργο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη θέση "Σανίδι - Δαφνοζωνάρια" των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών, τα ανταποδοτικά οφέλη, δηλαδή το 1% της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιμεριστεί στους δικαιούχους καταναλωτές και των δύο τοπικών κοινοτήτων Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών.

ydroilektriko-neo-argyri

Επιπλέον, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, έχει από το 2016 (!) γίνει η ανάρτηση του οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ, σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010 - 2014. Να σημειωθεί ότι η νομοθεσία που προβλέπει τον επιμερισμό του 1% των ΑΠΕ στους καταναλωτές, ισχύει από το 2006 και μόλις το 2016 έγινε καταμερισμός των ετών 2010 - 2014. Ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, ακόμη δεν έχουν αποδοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών έχουν συσσωρευτεί 22.880,73 ευρώ για τα έτη 2010 - 2014, ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στους κατοίκους, ως έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Βέβαια με το ελληνικό κράτος, τίποτα δεν είναι τόσο απλό.

Σύμφωνα με την απάντηση Σταθάκη προς Κοντογεώργο, το κράτος θα επανακαθορίσει τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα αναφέρει: “Ήδη το ΥΠΕΝ έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της νομοθετικής ρύθμισης και αυτή έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 3 του Νόμου 4585 (ΦΕΚ 216Α/24-12-2018). Με τη ρύθμιση αυτή επανακαθορίζεται η διαδικασία επιμερισμού των ποσών του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές και εξέτασης όλων των σχετικών ενστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στα διοικητικά όρια των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ”.