Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Βελτιώνεται το οδικό τμήμα Στένωμα - Γέφυρα Μέγδοβα. Έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια - Οι προβλεπόμενες εργασίες

Ένα νέο οδικό έργο προκηρύχθηκε από τον δήμο Καρπενησίου, με σκοπό τη βελτίωση του οδικού δικτύου Στένωμα-Γέφυρα Μέγδοβα. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ergo-mixanimama-perifereia1

Πιο ειδικά, σύμφωνα με την προκήρυξη που εξέδωσε ο δήμος Καρπενησίου και δημοσιεύουν τα «Ευρυτανικά Νέα» στην έντυπη έκδοσή τους, το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα - Γέφυρα Μέγδοβα» αναμένεται να στοιχίσει 130.000.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 6.704 αφορούν σε χωματουργικές εργασίες, 70.522,65 ευρώ σε τεχνικά έργα, 13.900,80 ευρώ σε Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου, 13.669,12 ευρώ σε απρόβλεπτα, 42,14 ευρώ σε αναθεωρήσεις και 25.161,29 ευρώ σε ΦΠΑ (24%).

Τι θα γίνει

Μεταξύ άλλων, η εργολαβία προβλέπει βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο από την Τοπική Κοινότητα Στενώματος μέχρι τη Γέφυρα Μέγδοβα, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού ώστε να εξασφαλίζεται η διέλευση υφιστάμενου ρέματος κάθετα και κάτω από τον δρόμο, καθώς και σωληνωτού αγωγού για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ενώ αναμένεται να κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης για τη συγκράτηση καταπτώσεων από τα ανάντι πρανή του δρόμου.

Κατάθεση προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 1:00 το μεσημέρι. Η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 18/10-2019, στις 9:00 το πρωί, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Καρπενησίου.  Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.karpenissi.gr), καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 22373-50077 (αρμόδιος υπάλληλος Β. Μαντέκας).

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)