Greek Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ev media-logo

Δέκα (10) μόνιμες θέσεις ζήτησε ο δήμος Αγράφων. Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη προσωπικού για την άμεση επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης

Ο δήμος Αγράφων ζητά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, που θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, καθώς ο υπάρχων αριθμός υπαλλήλων (46 στο σύνολο) δεν επαρκεί για την διεκπεραίωση βασικών λειτουργιών, γεγονός που υποχρεώνει τον δήμο να τις αναθέτει σε ιδιώτες, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον προϋπολογισμό του.

agrafa-dimarxeio-iatreio-kep

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2016, οι δήμοι που επιθυμούν τη στελέχωση των υπηρεσιών τους με μόνιμους υπαλλήλους, οφείλουν να αποστείλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρά το γεγονός ότι οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους δήμους έγγραφο αίτημα με τις θέσεις και τις ειδικότητες που επιθυμούν να καλύψουν.

Έτσι, έπειτα από τον δήμο Καρπενησίου που αιτήθηκε στο υπουργείο την κάλυψη δέκα θέσεων (Ευρυτανικά Νέα, αρ. φυλ. 691/17-2-2016), και ο δήμος Αγράφων ενέκρινε -κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Κερασοχώρι την περασμένη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016- τις δέκα (10) ειδικότητες που επιθυμεί να προσληφθούν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών του.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγησή του ο δήμαρχος, κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο δήμος Αγράφων έχει μεγάλη έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι που δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του. Χαρακτηριστικά τόνισε πως «η έλλειψη τέτοιου προσωπικού είναι και η αιτία που μέχρι και σήμερα -παρά τις προσπάθειες του υπάρχοντος προσωπικού- δεν μπορούμε να προβούμε στη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων και είσπραξη τελών για τα έτη 2013-2014-2015, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διπλογραφικό σύστημα, ενώ δεν υπάρχει προσωπικό διαφόρων κατηγοριών στην Τεχνική Υπηρεσία, κάτι που επιβαρύνει τον δήμο με έξοδα, αφού αναγκάζεται να προσφεύγει σε ιδιώτες μελετητές». «Στον δήμο μας», συμπλήρωσε, «υπάρχουν Μουσεία και Ιδρύματα που η αξιοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη για λόγους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ η λειτουργία τους σήμερα είναι προβληματική και επαφίεται στον εθελοντισμό κάποιων δημοτών».

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως στον δήμο Αγράφων υπηρετούν σήμερα 46 μόνιμοι υπάλληλοι, εκ των οποίων μόλις οι 8 είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (4 άτομα ΠΕ και 4 άτομα ΤΕ), 16 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι υπόλοιποι 22 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Έτσι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, υπάρχουν 20 κενές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ τακτικού προσωπικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι δήμοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας το πολύ μέχρι δέκα (10) θέσεων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους σε κλάδους και ειδικότητες τομέων και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης σε προσωπικό.

Οι ειδικότητες

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο με τις εξής ιεραρχημένες ειδικότητες:

-Μία (1) θέση Οικονομικού-Λογιστικού, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο κ. Μπαμπαλής κατά την εισήγησή του, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι στον δήμο Αγράφων δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος, καθώς και για την εν γένει λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας.

-Μία (1) θέση Διοικητικού, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου υπηρετούν μόνο δύο υπάλληλοι.

-Μία (1) θέση Ιστορίας - Αρχαιολογίας (κατηγορίας ΠΕ) για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας - Δημόσιας Υγείας - Αθλητισμού & Πολιτισμού του δήμου. Το άτομο που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία μουσείων και μνημείων της περιοχής, όπως το Πνευματικό Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ», το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης, το Βυζαντινό Μουσείο Επισκοπής, το Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο Δήμου Ασπροποτάμου, το Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας, το Λαογραφικό Μουσείο Μαράθου, τα οποία αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά του δήμου και με τη λειτουργία τους θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών.

-Μία (1) θέση Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (κατηγορίας ΤΕ) για τη στελέχωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, καθώς -όπως προαναφέραμε- στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπηρετούν μόνο δύο υπάλληλοι.

-Μία (1) θέση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, κατηγορίας ΤΕ, για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, εφόσον δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε παρεμφερή ειδικότητα, με αποτέλεσμα να ζητείται συνδρομή από πλησιέστερο δήμο ή να ανατίθενται μελέτες σε ιδιώτες.

-Μία (1) θέση Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ) για τη στελέχωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Το άτομο που θα προσληφθεί, θα αξιοποιηθεί για την επάνδρωση του τμήματος εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

-Μία (1) θέση Πολιτικών Μηχανικών (κατηγορίας ΤΕ) για τη στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον και στο εν λόγω τμήμα του δήμου υπάρχει έλλειψη τεχνικού προσωπικού, με συνέπεια την υπολειτουργία της υπηρεσίας και την ανάθεση έργων και μελετών σε ιδιώτες.

-Μια (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής για τη στελέχωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας. Στον δήμο Αγράφων δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με ανάλογη ειδικότητα, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για τον λόγο ότι πλέον όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν με προγράμματα και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

-Μία (1) θέση Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας. Και στην περίπτωση τούτη, η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη την διεκπεραίωση έργων ή μελετών από την υπηρεσία του δήμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανάθεσή τους σε ιδιώτες.

-Μία (1) θέση Κτηνιατρικής, κατηγορίας ΠΕ, για τη στελέχωσης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Στόχος του δήμου είναι η στελέχωση του γραφείο Γεωργίας - Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που θα ενημερώνει του δημότες για προγράμματα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημιών κ.ο.κ., καθώς η πλειονότητα των δημοτών του δήμου Αγράφων είναι κτηνοτρόφοι, γεωργοί κ.λπ.