Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ποσό 314.631 ευρώ για την αναβάθμιση και πιστοποίση 19 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου - Αναλυτικά η λίστα

Όπως πολλάκις έχουν επισημάνει τα «Ευρυτανικά Νέα» σε σχετικά ρεπορτάζ, η κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν για τα παιδιά, οδήγησε το περασμένο καλοκαίρι τον δήμο να «σφραγίσει» 70 παιδικές χαρές που κρίθηκαν ακατάλληλες. parko-apodimwn-paidiki-xara1

Ωστόσο, παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται στις περισσότερες παιδικές χαρές της χώρας και έτσι το Υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε πρόσκληση στους δήμους να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του έργου 

Για αυτές τις παιδικές χαρές έχει ήδη γίνει έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα και έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις όσον αφορά στις προδιαγραφές ασφάλειας των παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης. Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα λόγω της κακής ή και λανθασμένης χρήσης αυτού, αλλά και των βανδαλισμών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αποξηλωθεί μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού και να τοποθετηθεί νέος και ασφαλής σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κάθε εργασία ώστε με την περάτωσή τους να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την επιθεώρηση των παιδικών χαρών που έγινε από τον φορέα ελέγχου. Επίσης θα καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους (πρόσβαση, περίφραξη, πόσιμο νερό, ενημέρωση κλπ). Τέλος, η πρόσβαση ΑμεΑ αποτελεί βασική παράμετρο του ανασχεδιασμού των χώρων των παιδικών χαρών.

Τόπος και κόστος παρεμβάσεων 

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών για τις εξής δέκα εννέα (19) παιδικές χαρές:

Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων 350 ευρώ, Νεράιδα 6.390 ευρώ, Αγ. Ευρυτάνες 2.640 ευρώ, Γύφτου Βρύση (Αγ. Παρασκευή) 14.415 ευρώ, οδός Λεπενιώτη (Πάνω Ξηριάς) 14.230 ευρώ, οδός Ευγένιου Αιτωλού 6.990 ευρώ, οδός Λευκάδος (Κάτω Ξηριάς) 24.105 ευρώ, ΤΚ Βράχας 300 ευρώ, ΤΚ Φουρνάς 16.682 ευρώ, ΤΚ Δομιανών 18.285 ευρώ, ΤΚ Κρικέλλου 15.415 ευρώ, ΤΚ Αγ. Νικολάου 2.995 ευρώ, ΤΚ Κορυσχάδων 13.705 ευρώ, ΤΚ Στενώματος 23.585 ευρώ, ΤΚ Νέου Μικρού Χωριού 9.625 ευρώ, ΤΚ Παλαιού Μικρού Χωριού 28.168 ευρώ, ΤΚ Μεγάλου Χωριού 36.185 ευρώ, 2ου Νηπιαγωγείου 300 ευρώ και Παιδικός Σταθμός 2.595 ευρώ.

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στις 314.631,40 ευρώ, εκ των οποίων οι 200.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΥΠΕΣ και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους του δήμου. 

Ο διαγωνισμός 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και η υποβολή προσφορών ξεκίνησε ήδη από τις 19/7 και λήγει στις 19 Αυγούστου.

Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22373-50029 και 22373-50082 (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ. Θανασιάς και κ. Κ. Καρέτσος) και στον ιστότοπο του δήμου www.karpenissi.gr.