Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ο Μάριος Ρήγας είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου, στη θέση της Γιάννας Χορμόβα

Τα «Ευρυτανικά Νέα», σε ανύποπτο χρόνο προ μηνός, είχαν αναφερθεί στο πρόσωπο που θα εμπιστευτεί ο Νίκος Σουλιώτης να του αναθέσει τη νευραλγική πολιτικο-υπηρεσιακή θέση του Γραμματέα του Δήμου.rigas-marios-xormova-gianna

Ο νέος (Μάριος Ρήγας) και η τέως (Γιάννα Χορμόβα) Γεν. Γραμματέας του δήμου Καρπενησίου, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής

Είναι θέση πολύ ψηλά στην ιεραρχία και βρίσκεται μεταξύ του δημάρχου και της διοικητικής Υπηρεσίας του δήμου. Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε και η θέση ανατέθηκε από τον δήμαρχο στον Μάριο Ρήγα του Γεωργίου, ο οποίος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, κατεύθυνσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου.

Η τέως Γ.Γ. του δήμου Καρπενησίου, Γιάννα Χορμόβα, ανέλαβε θέση διευθύντριας στο γραφείο του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Γεωργαντά, στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη.

Τα καθήκοντα του Γεν. Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας πέραν των αρμοδιοτήτων του που περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ (άρθρο 3) του Δήμου Καρπενησίου, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

I. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. II. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. III. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου. IV. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον των Συλλογικών Οργάνων σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. V. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. VI. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά τα Συλλογικά Όργανα. VII. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματική δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. VIII. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.