Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Ποιοι αιρετοί στην Ευρυτανία πρέπει να καταθέσουν Πόθεν Έσχες; Οι υπόχρεοι δήλωσης οικονομικής κατάστασης

Δύσκολα θα περάσουν κάποιοι νέοι αιρετοί υπόχρεοι σε δήλωση Πόθεν Έσχες στην Ευρυτανία καθώς δεν έχουν σχετική εμπειρία. Ωστόσο ο νόμος είναι σαφής και οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες, οι αντιδήμαρχοι (δέκα στο σύνολο για την Ευρυτανία σε Άγραφα και Καρπενήσι) αλλά και τα μέλη των επιτροπών, κυρίως της Οικονομικής Επιτροπής, έχουν  πλέον καταστεί υπόχρεοι δήλωσης Οικονομικής κατάστασης.areios-pagos-kthrio1

Σε ισχύ βρίσκεται το θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή "Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης" και "Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων" (γνωστές ως “Πόθεν Έσχες”), με τους νέους Αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών να χρειάζεται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ιδίως για την αρχική Δήλωση που υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την απόκτηση της ιδιότητας του Αιρετού. Όπως αναφέρεται στο airetos.gr οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο ν.3213/2003 και έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ

Ειδικά όσον αφορά τους Αιρετούς των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.1 του ανωτέρω νόμου, ως ισχύει,  Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική Δήλωση υποβάλλεται από τους Υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους. Τα επόμενα έτη, το Πόθεν Έσχες υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των Υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες υποβάλλεται για τρία έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η ετήσια Δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.